Tin Tức

Home >> Tin Tức >> CFR là gì? Giá CFR? Điều kiện CFR Incoterms 2020 chi tiết

CFR là gì? Giá CFR? Điều kiện CFR Incoterms 2020 chi tiết

Bạn đang tìm hiểu về thuật ngữ CFR và muốn biết về giá CFR trong giao dịch quốc tế? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về điều kiện CFR trong Incoterms 2020, cung cấp thông tin chi tiết về giá cả và những điểm quan trọng mà bạn cần lưu ý.

CFR là gì?

CFR là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Cost and Freight”, có nghĩa là “Tiền hàng và Cước phí”. CFR là một trong 11 điều kiện thương mại quốc tế, quy định về trách nhiệm và chi phí giữa người bán và người mua trong giao dịch xuất nhập khẩu.

cfr là gì

Cụ thể:

 • Người bán: Chịu chi phí vận chuyển hàng hóa đến cảng đích (không bao gồm bảo hiểm và cước phí), chịu rủi ro cho đến khi hàng được giao tại cảng đích.
 • Người mua: Chịu mọi chi phí và rủi ro sau khi nhận hàng tại cảng đích.

Như vậy, CFR quy định rõ trách nhiệm và phân chia chi phí giữa người bán và người mua trong quá trình vận chuyển hàng hóa quốc tế đường biển.

Xem thêm: CPT là gì? Giải thích chi tiết điều khoản vận chuyển CPT trong Incoterms 2020

Cách tính giá CFR như thế nào? Các yếu tố ảnh hưởng giá CFR

Giá CFR được tính bằng tổng giá FOB (giá tại cửa khẩu của bên xuất) và cước phí vận chuyển. Công thức tính giá CFR như sau:

Giaˊ CFR=Giaˊ FOB+Cước phıˊ vận chuyểnGiaˊ CFR=Giaˊ FOB+Cước phıˊ vận chuyển.

Trong đó, giá FOB không bao gồm phí bảo hiểm và cước phí vận chuyển hàng tới cảng của bên nhập khẩu. Cước phí vận chuyển là chi phí thuê phương tiện vận tải để chở hàng từ cảng đi đến cảng đến.

Các yếu tố ảnh hưởng giá CFR

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá CFR (Cost and Freight) bao gồm:

 1. Giá FOB: Giá FOB (Free On Board) là giá tại cửa khẩu của bên xuất khẩu, không bao gồm phí bảo hiểm và phí vận chuyển hàng tới cảng của bên nhập khẩu. Giá CFR được tính bằng tổng giá FOB và cước phí vận chuyển.
 2. Cước phí vận chuyển: Đây là chi phí thuê phương tiện vận tải để chở hàng từ cảng đi đến cảng đến. Cước phí vận chuyển có thể thay đổi tùy thuộc vào khoảng cách, loại phương tiện vận tải, và các yếu tố khác như giá nhiên liệu.
 3. Rủi ro và trách nhiệm: Theo điều kiện CFR, người bán phải giao hàng lên tàu và trả các chi phí và cước phí cần thiết để đưa hàng hóa đến cảng đến quy định. Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa sẽ chuyển sang cho người mua khi hàng hóa được đưa lên tàu. Người bán không có nghĩa vụ gì với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm, do đó nếu cần thiết, người mua cần tự mua bảo hiểm cho hàng hóa để tránh rủi ro.
 4. Thỏa thuận giữa các bên: Tuỳ theo thỏa thuận, người mua có thể chịu chi phí dỡ hàng[1].
 5. Thị trường: Các yếu tố thị trường như cung và cầu, giá cả các mặt hàng, và các yếu tố kinh tế khác cũng có thể ảnh hưởng đến giá CFR.

Các điều kiện nhập khẩu có ảnh hưởng giá CFR

Các điều kiện nhập khẩu có thể ảnh hưởng đến giá CFR (Cost and Freight) – một thuật ngữ trong thương mại quốc tế quy định cụ thể các nghĩa vụ, chi phí và rủi ro tương ứng liên quan đến việc chuyển giao hàng hóa từ người bán sang người mua.

Xem thêm: CIF là gì trong xuất nhập khẩu?

Theo điều kiện CFR, người bán phải giao hàng lên tàu, ký hợp đồng và trả các chi phí và cước phí cần thiết để đưa hàng hóa đến cảng đến quy định. Người bán cũng phải thông quan xuất khẩu cho hàng hóa, nếu cần. Tuy nhiên, người bán không có nghĩa vụ phải thông quan nhập khẩu hoặc thông quan khi quá cảnh tại nước thứ ba mà hàng hóa phải đi qua, không phải trả thuế nhập khẩu hoặc chi phí làm thủ tục thông quan nhập khẩu.

Giá CFR được tính bằng tổng giá FOB (giá tại cửa khẩu của bên xuất) và cước phí vận chuyển[2]. Do đó, các yếu tố liên quan đến nhập khẩu như thuế nhập khẩu, chi phí làm thủ tục thông quan nhập khẩu, cước phí vận chuyển có thể ảnh hưởng đến giá CFR.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các điều kiện nhập khẩu chỉ có ảnh hưởng tới số tiền thanh toán, không giảm thiểu rủi ro cho nhà nhập khẩu so với khi nhập theo điều kiện FOB – Free On Board (giao hàng lên boong tàu).

Các điều kiện CFR Incoterms 2020

Các điều kiện CFR Incoterms 2020 là những quy định về điều kiện và trách nhiệm của người bán và người mua trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Các điều kiện CFR Incoterms 2020

Điều khoản về trách nhiệm chi trả thành phần kinh phí theo điều kiện CFR:

Trách nhiệm chi trả của bên bán:

Chịu mọi khoản phí liên quan đến quá trình vận chuyển hàng đến bến cảng và việc nâng, hạ hàng hóa lên phương tiện vận tải;
Kinh phí cho công đoạn hoàn tất thủ tục xuất khẩu;
Kinh phí thuê phương tiện giao hàng đến cảng đến;
Phí vận chuyển qua các nước trung gian tuân theo hợp đồng vận tải;
Kinh phí kiểm định chất lượng, số lượng và trọng lượng của hàng hóa trước khi xếp lên tàu;
Kinh phí gửi giấy tờ vận chuyển đến cảng đến.

Trách nhiệm chi trả của bên mua:

Kinh phí xử lý hàng hóa tại cảng đến và luân chuyển đến kho bạc;
Các khoản phí phát sinh từ việc thực hiện thủ tục nhập khẩu;
Local Charges tại cảng đến, trừ các chi phí mà bên bán đã chi trả trước đó cho nhà vận chuyển;
Các phí tổn phát sinh từ thủ tục hải quan trong trường hợp có hàng quá cảnh qua các quốc gia khác;
Chi phí phát sinh do sự chậm trễ hoặc thông tin không chính xác từ bên mua về thời điểm và địa điểm lấy hàng;
Các khoản phí liên quan đến kiểm tra hàng hóa trước khi xuất khẩu nếu những biện pháp này không thuộc về cơ quan quản lý xuất khẩu quốc gia.

Xem thêm: FCA Là Gì? Điều kiện giao hàng FCA

Nghĩa vụ của các bên theo điều kiện CFR

Nghĩa vụ của bên bán:

Đảm nhận việc thuê tàu để chuyển hàng;
Thực hiện kiểm định chất lượng, trọng lượng, số lượng hàng hóa trước khi giao;
Giao hàng hóa lên phương tiện vận tải một cách an toàn;
Cung cấp chứng từ vận chuyển bản gốc và sao lưu điện tử đến cảng đến cho bên mua;
Đóng gói cẩn thận hàng hóa để đảm bảo an toàn dưới sự di chuyển;
Gánh vác mọi chi phí và rủi ro để cung cấp thông tin cần thiết cho bên mua, kể cả chi phí mua bảo hiểm hàng hóa.

Nghĩa vụ của bên mua:

Chịu tất cả các rủi ro liên quan đến hàng hóa khi tàu đến cảng đến;
Tiếp nhận hàng hóa đúng lịch và đúng địa điểm hai bên đã thỏa thuận;
Thực hiện các thủ tục hải quan cho việc nhập khẩu hàng hóa;
Cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho bên bán về thời gian và địa điểm nhận hàng tại cảng đến.

Điều kiện CFR trong incoterms 2020

Để sử dụng điều kiện CFR (Cost and Freight) trong Incoterms 2020, bạn cần lưu ý những điểm sau:

 1. Phương thức vận tải: Điều kiện CFR chỉ áp dụng cho vận tải đường biển và thủy nội địa, không áp dụng cho các hình thức vận chuyển khác.
 2. Chuyển giao hàng hóa và rủi ro: Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa chuyển giao từ người bán sang người mua khi hàng được giao lên tàu. Người bán phải ký hợp đồng và trả các chi phí và cước phí cần thiết để đưa hàng hóa đến cảng đến quy định.
 3. Bảo hiểm: Người bán không có nghĩa vụ ký kết hợp đồng bảo hiểm, do đó nếu cần thiết, người mua cần tự mua bảo hiểm cho hàng hóa để tránh rủi ro.
 4. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu: Điều kiện CFR yêu cầu người bán phải thông quan xuất khẩu cho hàng hóa, nếu cần. Tuy nhiên, người bán không có trách nhiệm thông quan nhập khẩu hoặc thông quan khi quá cảnh tại nước thứ ba, không phải trả thuế nhập khẩu hoặc chi phí làm thủ tục thông quan nhập khẩu[1][4][5].
 5. Cách thể hiện điều kiện CFR trên hợp đồng ngoại thương: Để thể hiện điều kiện CFR trên hợp đồng ngoại thương, bạn cần ghi rõ “CFR [cảng đến quy định] Incoterms 2020”. Ví dụ: “CFR Los Angeles, United States Incoterms 2020”.

Khi sử dụng điều kiện CFR, cần có những thỏa thuận và quy định cụ thể, chi tiết khi ký kết hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên.

Trường hợp nào thích hợp áp dụng điều khoản CFR trong giao dịch quốc tế?

Để tăng cường hiệu suất khi áp dụng điều khoản CFR trong các thương vụ quốc tế, cần chú ý đến các yếu tố sau:

Điều khoản CFR thích hợp cho việc vận chuyển qua đường biển hoặc hệ thống sông, kênh đào. Như vậy, trong trường hợp của việc vận chuyển bằng các hình thức này, điều khoản CFR sẽ là lựa chọn phù hợp;
Theo điều khoản CFR, người bán có nghĩa vụ hoàn thành khi hàng đã được tải lên tàu, dù đó là cảng ở nội địa hay cảng biển quốc tế;

Mặc dù người bán chịu chi phí đưa hàng đến cảng đích, rủi ro về mất mát hay hư hỏng hàng hóa khi di chuyển đường biển hoặc đường nội địa của nước nhập khẩu sẽ thuộc về người mua từ thời điểm hàng hóa được xếp lên tàu.

So sánh điều kiện CFR và CPT trong Incoterms 2020


CFR và CPT là hai điều kiện giao hàng quốc tế trong Incoterms 2020, được sử dụng phổ biến trong các giao dịch thương mại quốc tế. Cả hai điều kiện đều áp dụng cho mọi phương thức vận tải, bao gồm vận tải đường biển, đường hàng không, đường bộ, đường sắt,…

Đặc điểmCFRCPT
Vị trí giao hàngTrên tàu tại cảng bốc hàng chỉ địnhTại địa điểm chỉ định ở cảng bốc hàng hoặc tại địa điểm khác được thỏa thuận
Trách nhiệm về vận tảiNgười bán chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng vận tải và trả toàn bộ chi phí vận tải cần thiết để chuyển hàng hóa tới cảng đích quy định.Người bán chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng vận tải và trả toàn bộ chi phí vận tải cần thiết để chuyển hàng hóa tới địa điểm chỉ định ở cảng bốc hàng hoặc tại địa điểm khác được thỏa thuận.
Trách nhiệm về bảo hiểmNgười bán không có nghĩa vụ mua bảo hiểm cho hàng hóa.Người bán không có nghĩa vụ mua bảo hiểm cho hàng hóa.
Chi phí dỡ hàngNgười mua chịu trách nhiệm thanh toán chi phí dỡ hàng tại cảng đích.Người mua chịu trách nhiệm thanh toán chi phí dỡ hàng tại cảng đích.
Thủ tục thông quan xuất khẩuNgười bán chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục thông quan xuất khẩu.Người bán chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục thông quan xuất khẩu.
Thủ tục thông quan nhập khẩuNgười mua chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục thông quan nhập khẩu.Người mua chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục thông quan nhập khẩu.

Điểm giống nhau giữa CFR và CPT:

 • Cả hai điều kiện đều áp dụng cho mọi phương thức vận tải.
 • Người bán chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng vận tải và trả toàn bộ chi phí vận tải cần thiết để chuyển hàng hóa tới đích quy định.
 • Người bán chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục thông quan xuất khẩu.
 • Người mua chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục thông quan nhập khẩu.

Điểm khác nhau giữa CFR và CPT:

 • Vị trí giao hàng: Người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt trên tàu tại cảng bốc hàng chỉ định theo CFR, và giao hàng khi hàng hóa được giao cho người chuyên chở tại địa điểm chỉ định ở cảng bốc hàng hoặc tại địa điểm khác được thỏa thuận theo CPT.
 • Trách nhiệm về bảo hiểm: Người bán không có nghĩa vụ mua bảo hiểm cho hàng hóa theo cả hai điều kiện.
 • Chi phí dỡ hàng: Người mua chịu trách nhiệm thanh toán chi phí dỡ hàng tại cảng đích theo cả hai điều kiện.

Lựa chọn điều kiện giao hàng

Lựa chọn điều kiện giao hàng phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Phương thức vận tải: CFR và CPT đều áp dụng cho mọi phương thức vận tải. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, một điều kiện có thể phù hợp hơn với một phương thức vận tải cụ thể. Ví dụ, CPT thường được sử dụng trong vận tải đường biển, trong khi CFR thường được sử dụng trong vận tải đường hàng không.
 • Điều kiện giao hàng của đối tác: Nếu đối tác của bạn yêu cầu sử dụng một điều kiện giao hàng cụ thể, bạn cần cân nhắc lựa chọn điều kiện đó.
 • Nhu cầu của doanh nghiệp: Bạn cần cân nhắc nhu cầu của doanh nghiệp mình về chi phí, rủi ro và trách nhiệm. Ví dụ, nếu bạn muốn giảm thiểu rủi ro khi vận chuyển hàng hóa, bạn có thể lựa chọn điều kiện CPT.

Dưới đây là một số gợi ý về việc lựa chọn điều kiện giao hàng CFR và CPT:

 • Nếu bạn muốn giảm thiểu chi phí vận chuyển: Sử dụng điều kiện CPT.
 • Nếu bạn muốn giảm thiểu rủi ro khi vận chuyển hàng hóa: Sử dụng điều kiện CPT.
 • Nếu bạn muốn giao hàng tại cảng bốc hàng: Sử dụng điều kiện CFR.
 • Nếu bạn muốn giao hàng tại địa điểm khác ngoài cảng bốc hàng: Sử dụng điều kiện CPT.

Ví dụ:

 • Một công ty ở Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ bằng đường biển. Công ty muốn giảm thiểu chi phí vận chuyển và rủi ro khi vận chuyển hàng hóa. Trong trường hợp này, công ty có thể lựa chọn điều kiện giao hàng CPT.
 • Một công ty ở Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ Nhật Bản bằng đường hàng không. Công ty muốn giao hàng tại kho hàng của mình ở Việt Nam. Trong trường hợp này, công ty có thể lựa chọn điều kiện giao hàng CPT.

Dịch vụ logistics HL Shipping

Tạm kết

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về CFR và giá CFR trong Incoterms 2020. Hãy áp dụng những kiến thức này vào thực tế để đạt được sự thành công trong giao dịch quốc tế của bạn.


Về chúng tôi

HL Shipping Co.,Ltd là một đơn vị giao nhận vận tải trên toàn thế giới có trụ sở tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vân tải biển và hàng không. Chúng tôi tự tin là địa chỉ lý tưởng để cung cấp các dịch vụ vận tải hàng hóa, logistics. Đáp ứng được mọi yêu cầu của Quý Khách. Nếu bạn cần hỗ trợ gì về khai báo hải quanvận tải hàng hóa nội địa…. Thì gọi ngay HLshipping để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí.

0 0 đánh giá
Article Rating
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

[…] Xem thêm: CFR là gì? Giá CFR? Điều kiện CFR Incoterms 2020 chi tiết […]

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ