INLAND

We offers services Bonded warehouse, CFS warehouse, General warehouse and related warehousing services...
We offers service:
  • Bonded warehouse, CFS warehouse, General warehouse and related warehousing services.
  • Packaging, labeling & marking.
  • Pallet supplying.
  • Pick & pack service.
  • Stevedoring.
  • Tallying, scaling, measuring receiving & delivering.
  • Cargo classifying & distribution.
  • Stock report as per requirement. y instruction

NHẬP THÔNG TIN BÁO GIÁ

Cập nhật giá nhanh chóng, chính xác.
GỬI YÊU CẦU
Nếu bạn cần hỗ trợ. Hãy gọi hotline của chúng tôi.