Các bài viết cho tag: thông quan

nhập khẩu bánh kẹo

Thủ tục nhập khẩu bánh kẹo có dễ không?

Friday September 10th, 2021

Với dân số trẻ thế nên nhu cầu bánh kẹo và nhập khẩu bánh kẹo phục vụ cho nhu cầu này tăng cao. Việc này sẽ không khó nếu nắm rõ nghiệp vụ. Thế nhưng, thủ tục nhập khẩu bánh […]

In TPP: logistics industry will

Tuesday June 4th, 2019

Joining TPP, Vietnam logistics industrydevelopment not only in the direction ofproduction, but also have theopportunity to move further into thetrading center of the world’s  According to the Association of Logistics, Vietnam’s logistics costs account for about 25% of GDP per […]