WAREHOUSING

We offers services Bonded warehouse, CFS warehouse, General warehouse and related warehousing services...
We offers service:
 • Bonded warehouse, CFS warehouse, General warehouse and related warehousing services.
 • Packaging, labeling & marking.
 • Pallet supplying.
 • Pick & pack service.
 • Stevedoring.
 • Tallying, scaling, measuring receiving & delivering.
 • Cargo classifying & distribution.
 • Stock report as per requirement. y instruction

GIVE US YOUR INFORMATION TO CONTACT


  NHẬP THÔNG TIN BÁO GIÁ

  Cập nhật giá nhanh chóng, chính xác.
  GỬI YÊU CẦU
  Nếu bạn cần hỗ trợ. Hãy gọi hotline của chúng tôi.