Các bài viết cho tag: tờ khai hải quan có cần dấu thông quan

Tờ khai hải quan tiếng Anh

18/09/2019

Đối với người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, vận chuyển quốc tế thì khái niệm tờ khai hải quan tiếng anh rất quan thuộc. >>Có thể bạn quan tâm: Vận tải nội địa – Vận tải đường […]