Các bài viết cho tag: tờ khai hải quan bằng tiếng anh

Customs declaration là gì

11/11/2019

Customs declaration là gì? Trong tiếng Anh nó có nghĩa là Khai hải quan. Nó là việc người khai hải quan cung cấp cho cơ quan hải quan các thông tin, dữ liệu về đối tượng làm thủ tục hải […]

Tờ khai hải quan tiếng Anh

18/09/2019

Đối với người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, vận chuyển quốc tế thì khái niệm tờ khai hải quan tiếng anh rất quan thuộc. >>Có thể bạn quan tâm: Vận tải nội địa – Vận tải đường […]