Các bài viết cho tag: nhân lực

Nhân lực logistics TP.HCM: Vừa thiếu vừa yếu

18/10/2022

Theo Sở Công thương TP.HCM, nguồn nhân lực Logistics hiện nay mới chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu của các doanh nghiệp lớn, còn doanh nghiệp nhỏ thì thiếu rất nhiều. TP.HCM đặt mục tiêu phát triển logistics trở […]