Các bài viết cho tag: incoterms

incoterms 2020

Chi tiết nội dung Incoterms 2020

27/10/2020

Nhiều bạn đang tìm hiểu về incoterm 2020, bài viết này HLshipping xin chia sẻ với các bạn nội dung tóm lược chính những thay đổi của incoterms 2020. Nếu bạn cần thêm thông tin gì thì hãy liên hệ […]