Các bài viết cho tag: Fob

Handling là gì? So sánh phí handling charge với THC charge

30/12/2020

Handling là gì? Bài viết này sẽ giúp bạn có câu trả lời xác đáng. Bây giờ, hãy cùng HLshipping tìm hiểu chủ này của ngày hôm nay. Và cùng với những vấn đề liên quan đến phí handling charge, […]

FOB là gì? Sự khác nhau giữa CIF và FOB

FOB là gì? Sự khác nhau giữa CIF và FOB

31/01/2020

Khi bạn xuất khẩu hay nhập khẩu thường được đề xuất 2 điều kiện giao hàng là FOB, CIF. Vậy FOB là gì? CIF là gì? Bài viết này sẽ định nghĩa và so sánh giống nhau và khác nhau giữa điều kiện FOB […]