Các bài viết cho tag: các loại container

Phí CFS là gì? Phân biệt phí THC và CFS

Phí CFS là gì? Phân biệt phí THC và CFS

30/09/2020

Có nhiều bạn tìm hiểu về quy trình vận tải hàng lẻ  LCL thường gặp phí CFS. Nhưng chưa biết rõ đây là loại phí gì và áp dụng khi nào. Vậy thì phí CFS là phí gì và sự […]

Các loại container, kích thước container 40 feet

04/05/2020

Sự ra đời của vận chuyển container đã mang đến việc thay đổi năng lực vận chuyển. Từ đó nó đã tạo thêm sự phát triển cho ngành xuất nhập khẩu. Trong phạm vi bài viết này, HLshipping sẽ cùng […]