Các bài viết cho tag: tính phí

Cách tính phí bảo hiểm hàng hóa chuẩn xác nhất

Cách tính phí bảo hiểm hàng hóa chuẩn xác nhất

23/10/2023

Bảo hiểm hàng hóa trong quá trình xuất nhập khẩu là một yếu tố quan trọng mà các bên mua bảo hiểm quan tâm. Mức phí bảo hiểm hàng hóa có thể khác nhau do nhiều yếu tố ảnh hưởng, […]