Các bài viết cho tag: tải hóa đơn thương mại

[Chia sẻ] Cách soạn hóa đơn thương mại chuẩn nhất

14/02/2020

Hiện tại, bạn đang lo lắng về cách soạn hóa đơn thương mại, HLshipping hiểu được khó khăn của bạn. Thế nên, bài viết về cách soạn hóa đơn thương mại chuẩn dưới đây sẽ giúp bạn gỡ rối: Hóa […]

hóa đơn thương mại

Hóa đơn thương mại là gì

19/11/2019

Để hạn chế và thống nhất các mẫu giấy tờ lưu hành trong nghiệp vụ kinh tế.  Bộ tài chính đã ra quyết định về việc lập và sử dụng hóa đơn thương mại cho hoạt động xuất khẩu. Bài […]