Các bài viết cho tag: phân biệt

Phí CFS là gì? Phân biệt phí THC và CFS

Phí CFS là gì? Phân biệt phí THC và CFS

30/09/2020

Có nhiều bạn tìm hiểu về quy trình vận tải hàng lẻ  LCL thường gặp phí CFS. Nhưng chưa biết rõ đây là loại phí gì và áp dụng khi nào. Vậy thì phí CFS là phí gì và sự […]