Các bài viết cho tag: người giao nhận hàng không

Air-Freight-Forwarder-là-gì

Air Freight Forwarder là gì

08/11/2019

Người giao nhận hàng không (tiếng Anh: Air Freight Forwarder) là người giao nhận, gom hàng, vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. Người giao nhận hàng không (Air Freight Forwarder) Người giao nhận hàng không – danh từ, trong […]