Các bài viết cho tag: Kích thước container bồn

các loại xe bồn

Container bồn là gì? Kích thước container bồn bao nhiêu?

27/06/2020

Nếu bạn đã đến đây, chắc hẳn là một thành viên tương lai của ngành công nghệ vận tải, logistic. Thế nên bạn có lẽ sẽ không thể bỏ qua các loại container mới mẻ này – container bồn. Vậy loại […]