Các bài viết cho tag: khai hải quan

Customs declaration là gì

11/11/2019

Customs declaration là gì? Trong tiếng Anh nó có nghĩa là Khai hải quan. Nó là việc người khai hải quan cung cấp cho cơ quan hải quan các thông tin, dữ liệu về đối tượng làm thủ tục hải […]