Các bài viết cho tag: INCOTERMS 2020 : MAIN CHANGES

DỰ THẢO INCOTERMS 2020

06/01/2020

1. SỰ BIẾN MẤT CỦA EXW, DDP VÀ FAS TRONG INCOTERMS 2020. EXW và DDP chủ yếu được sử dụng trong thương mại nội địa. Trong đó, EXW (Ex works – Giao tại Xưởng) được sử dụng bởi các công […]