Các bài viết cho tag: hội doanh nghiệp

Doanh nghiệp logistics lo giảm một nửa doanh thu vì Covid-19

20/03/2020

Theo Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA), cả vận tải hàng hóa đường bộ, đường biển và đường hàng không đều chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Để đánh giá các tác động của […]