Các bài viết cho tag: hóa đơn thương mại điện tử

hóa đơn thương mại

Hóa đơn thương mại là gì

19/11/2019

Để hạn chế và thống nhất các mẫu giấy tờ lưu hành trong nghiệp vụ kinh tế.  Bộ tài chính đã ra quyết định về việc lập và sử dụng hóa đơn thương mại cho hoạt động xuất khẩu. Bài […]