Các bài viết cho tag: hạch toán ủy thác nhập khẩu

ủy thác nhập khẩu là gì

Ủy thác nhập khẩu

12/11/2019

Ủy thác nhập khẩu là nghiệp vụ cần thiết khi chủ hàng muốn nhập hàng về Việt Nam, nhưng không tự làm mà ủy thác qua công ty dịch vụ thực hiện việc nhập khẩu. Nói cách khác, đây là […]