Các bài viết cho tag: GDP

Kinh tế TP.HCM phục hồi theo hình chữ V

30/06/2022

6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) TP.HCM ước đạt 728.706 tỷ đồng, tăng 3,82% so với cùng kỳ… Tại phiên họp tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm […]