Các bài viết cho tag: free on board là gì

FOB là gì? Sự khác nhau giữa CIF và FOB

FOB là gì? Sự khác nhau giữa CIF và FOB

31/01/2020

Khi bạn xuất khẩu hay nhập khẩu thường được đề xuất 2 điều kiện giao hàng là FOB, CIF. Vậy FOB là gì? CIF là gì? Bài viết này sẽ định nghĩa và so sánh giống nhau và khác nhau giữa điều kiện FOB […]