Các bài viết cho tag: container rỗng

Cảng Cát Lái tăng tốc giải phóng container

08/08/2021

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã thống nhất 4 nhóm giải pháp để giữ chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu không bị đứt gãy trước việc cảng Cát Lái đang quá tải hàng tồn. Theo báo […]