Các bài viết cho tag: bán tàu cũ

Tổng Công ty Hàng hải bán hàng loạt tàu “già”

23/04/2021

Theo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), nhằm “trẻ hóa” tái cơ cấu phương tiện, năm 2021 tổng số tàu bán và thanh lý là 11 tàu với tổng tải trọng 295.098 DWT (tấn). Theo ông Lê Anh Sơn, Chủ tịch […]